Industrias de Iluminación Roura

Fundada el 1919, sempre ha assumit el compromís d’oferir els millors productes per a l’enllumenat públic adaptant-se i evolucionant amb el pas del temps. Durant aquesta trajectòria, la cultura dels materials, les diferents fonts de llum i la millora constant dels processos productius han permès que l’empresa pugui oferir dia rere dia solucions innovadores, perdurables i eficaces.

L’equip humà de Roura és expert en llum i ombra, perquè creu que les dues es poden dissenyar, controlar i adaptar segons cada necessitat. Els productes ROURA durant el dia són escultures i durant la nit, projeccions lumíniques funcionals i creatives. Creen contextos i ambients que sedueixen el vianant, que de manera directa o indirecta gaudeix de la seva presència.

La implicació amb el medi ambient és essencial per al departament de R+D+i. Respectar l’entorn forma part dels valors de ROURA, així com minimitzar el consum energètic en l’enllumenat públic i contribuir a la reducció d’emissions contaminants. La tecnologia LED d’alta eficiència, com els sistemes òptics utilitzats, es desenvolupen i es dissenyen buscant el màxim estalvi energètic i reducció d’emissions CO2, així com la integració d’aplicacions Smart City en els punts de llum. És per això, que els productes que observaran en aquest catàleg aposten per les últimes tendències en lluminàries LED d’última generació, així com els sistemes de regulació i fiabilitat. Totes aquestes solucions fan possible una il·luminació de qualitat, eficient i, òbviament, redueixen els costos de manteniment. La qualitat i la cura del medi ambient són les nostres eines per a la millora contínua, essent el compromís de tot el nostre equip humà i reflectint-se en cada detall dels nostres productes.

Esperem poder col·laborar en els seus projectes d’il·luminació i estalvi energètic.

 

POLÍTICA

IL·LUMINACIÓ ROURA organització dedicada al DISSENY, FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ELEMENTS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, EXTERIOR I MOBILIARI URBÀ Declara que:

La qualitat i la preservació i cura del Medi Ambient així com l’eficiència energètica són un factor clau en el desenvolupament i el futur de la nostra organització, per això manifestem als nostres empleats, clients i proveïdors els nostres compromisos:

 • L’eficiència energètica són els fonaments de la nostra activitat
 • Prevenir la contaminació. Conèixer i reduir la producció de residus i emissions, el consum de recursos (materials, combustibles i energia) de la nostra activitat. Respectar en tot moment les legislacions i col·laborar amb les administracions amb competències mediambientals.
 • És prioritari conèixer al nostre client, les seves necessitats i expectatives i satisfer-les de manera que augmenti la confiança i la fidelitat en nosaltres.
 • L’Equip Humà és la base de l’Empresa, per la qual cosa la seva cura constitueix un constant desvetllament per part d’aquesta.
 • La inversió en recursos proporciona una millora en els Processos de l’Empresa i una capacitat de resposta més gran que repercuteix en el nostre client augmentant les seves expectatives i la seva satisfacció. Alhora promoure la formació ambiental, conscienciar els treballadors en la cura al medi ambient i comunicar als proveïdors els nostres procediments ambientals.
 • La qualitat serà sempre objecte de millora contínua. S’aprofitaran les fallades per millorar i es posarà tot l’afany a localitzar les causes que els van produir, perquè no es repeteixin.

D’aquesta manera, la nostra Empresa assumeix com a objectius principals:

 • Innovar i investigar nous productes per poder donar un millor servei als nostres clients i controlar els nostres impactes mediambientals.
  Incorporar als nostres productes nous recursos per ser més eficaços a nivell mediambiental.
 • Implantar un sistema de gestió integrat actualitzat a l’empresa per ser més competitius i eficaços i poder gestionar l’empresa més àgilment cercant sempre la millora contínua.
  Implicar el personal cada cop més a l’Empresa.
  Una proximitat més gran al nostre personal, implicant-lo cada vegada més a l’Empresa i comprometent-nos amb la Seguretat Laboral.

A IL·LUMINACIÓ ROURA la Direcció recolza i revisa anualment la implantació del sistema, potenciant i millorant contínuament les seves instal·lacions i els seus serveis per a la cura ambiental i sol·licita a tot el personal la seva col·laboració. Així mateix, és conscient que la responsabilitat última de l’obtenció dels objectius de qualitat i medi ambient proposats és seva i, en aquest sentit, s’esforça per proporcionar tots els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per assolir-los, complint de manera rigorosa amb requisits legals i altres requisits que subscrigui l’empresa.

 

Juan Roura
Juliol 2022