Municipalia
15 desembre, 2016
Els primers en tecnologia LED
7 febrer, 2017

Vista panoràmica: https://www.iluminacionroura.es/wp-content/uploads/panoramica-olot/index.html 

La instal·lació de quatre suports multifuncionals a la plaça Major d’Olot resol les dues principals mancances d’aquest espai. D’una banda permet disposar d’un cablejat aeri ocasional per a la suspensió d’engalanaments en millors condicions de seguretat i sense afectació a les façanes. De l’altra, millora la qualitat de la il·luminació, i el que és més important, augmenta el confort ambiental.

Cada columna es formalitza a partir d’una estructura de tubs entramada de poc més d’onze metres d’alçada. Aquest sistema garanteix la rigidesa necessària perquè esdevingui el suport estructural del cablejat aeri, però la seva forma també respon a altres factors.

La divisió d’una columna gruixuda en tubs de menors dimensions dóna una aparença més lleugera al fanal, perquè s’hi veu a través. Per dir-ho d’alguna manera, és com un dibuix de línia a l’espai. Aquest és un recurs habitual dels fanals modernistes, com els projectats per Pere Falqués a Barcelona o Francesc Maristany a Castelló.

L’entramat estructural també té un altre paper cabdal. De dia el fanal té una presència discreta a l’entorn urbà, presidit per les façanes. De nit, en canvi, l’entramat pren llum. El flux que projecten les lluminàries és captat per les barres de l’estructura, amplificant així la sensació de lluminositat. És un paper similar al dels cristalls suspesos de les antigues làmpades d’aranya, que feien de caixa de ressonància de la llum de les espelmes. D’alguna manera la llum es fa visible, dibuixant vagament a un fanal clàssic que atorga a la plaça un caràcter festiu amb ressonàncies de gran saló urbà.

Els suports es disposen als vèrtexs, amb una alçada d’adequada a les proporcions del gran espai buit rectangular. Això permet il·luminar amb certa equidistància tota la plaça i, per sobre de tot, entendre-la com a un espai unitari.

Prestacions

L’estructura es composa per 8 tubs i 20 estreps massissos d’acer d’alta resistència. El conjunt forma un tronc octogonal, que s’obre de forma troncocònica fins acollir la lluminària, per després tornar-se a tancar fins l’anella de repartiment. Corona l’estructura un últim tram format per quatre tubs. Unes barres addicionals, intercalades als elements portants, dibuixen un sòcol a la part baixa i impedeixen l’escalada.

Cada columna incorpora una lluminària anular Roura Tresverd de 1.600mm de diàmetre. Van equipades amb leds de llum blanca càlida (3000ºK),  amb òptiques diferents per garantir la il·luminació de la plaça tot evitant llum intrusa als habitatges veïns. Una carcassa de metacrilat opalí tamisa la intensitat i evita l’enlluernament.

El conjunt es completa amb un projector central led RGB, que també banya l’entramat metàl·lic, i en funció del color, contribueix a desmaterialitzar-lo.

El nou enllumenat garanteix una uniformitat de 60% i permet una reducció del 60% del consum elèctric respecte els fanals anteriors. Un control domòtic permet adaptar les condicions d’il·luminació a l’activitat de la plaça. Els nou programes contemplen enceses i apagades específiques per a concerts, fires, actes de la festa major o dates assenyalades.

Quan la plaça es vesteix de gal·la els fanals esdevenen els quatre suports d’una carpa de grans dimensions, de 27 per 19 metres, permetent una disposició de cablejat en requadre i en diagonal a dues alçades diferents. Si no es programen actes excepcionals la plaça queda lliure de cablejat aeri, contribuint també a una millora qualitativa de l’espai públic.

Cada columna compta amb endolls a per a la connexió ocasional de la il·luminació festiva, situats a la part alta. Un llum de gàlib, també de color RGB, corona el suport per estilitzar-ne la figura durant la nit.

Promotor:

Ajuntament d’Olot

Autors:

Eduard Callís i Guillem Moliner

Industrialització i producció:

Industrias de Iluminación Roura, S.A.

Col·laboradors:

Alba Colomer, Jordi Moret, Xevi Rodeja, Thommy Parra

Càlcul estructural:

Miquel Capdevila

Projecte elèctric:

Lluís Parés