logo-pdf     Descarregar fitxa tècnica

logo-fotometria      Descarregar fotometria

logo-autocad      Descarregar plànol

Balisa amb disseny minimalista que permet il·luminar i crear senders per tenir una identitat única.

El seu minimalisme permet crear formes pures que eviten qualsevol tipus de perill per a les persones.

Materials: Acer estructural EN10219 S235J0H

Alçada: 1000mm

Base: 300x100mm

Ancoratge: 4 perns M16x450 mm Centres 300×300 mm

Porta de registre: Enrassada de 200×200 mm

Acabat: Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461: 1999 Imprimació epoxi 2 components i pintura poliuretà

Color: Negre forja o gamma RAL

Pes: 24kg